Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego 2018-06-12 12:19
dokument Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy inny niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) 2018-06-12 12:26
dokument Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 2018-06-12 12:28
dokument Oświadczenie o ustalenie prawa do wypłaty świadczeń rodzinnych w państwach członkowskich 2018-06-12 13:03
dokument Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 2018-06-12 12:35
dokument Zaświadczenie lekarskie 2016-01-22 09:42
dokument Wniosek do ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 2018-06-12 12:36
dokument Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 2018-06-12 12:35
dokument Wniosek do ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego 2018-06-12 12:36
dokument Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna 2016-01-22 09:51
dokument Wniosek o przyznanie świadczenia rodzicielskiego 2018-06-12 13:10
dokument Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny 2019-01-08 10:03
dokument ZKDR-01 Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej 2019-01-08 10:08
dokument ZKDR-02 Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 2019-01-08 10:08
dokument ZKDR-03 Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej 2019-01-08 10:06
dokument ZKDR-04 Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej 2019-01-08 10:08
dokument Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 2019-06-05 12:05
dokument Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - 500 plus 2018-06-12 11:57
dokument 500 plus - Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny, osiągniety w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niz dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) 2018-06-12 12:06
dokument 500 plus - Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego 2018-06-12 12:08
dokument 300+ Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start 2018-06-12 13:20
dokument Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u ktorego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za życiem" 2018-06-12 13:13
dokument Zaświadczenie o dochodzie 2016-09-05 08:53